Специјалистичке студије, Студијски програм:Енергетика