Добро дошли!!

Ово је званична интернет страна Високе техничке школе струковних студија Звечан, и на њој се налазе сви подаци везани за студирање на овој установи. 


НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈИМА


ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА


УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА

Поштовани,


Висока техничка школа струковних студија Звечан је државна школа основана 1961. године, са дугом традицијом у образовању кадрова техничке струке, као и са развијеном међудржавном сарадњом са сродним установама у окружењу. Као таква, она представља пример школе у којој се промовише практично знање, а студенти потврђују и развијају своје способности, креативност, стваралачко и аналитичко мишљење, граде своју личност и постају одлични стручњаци.Наша школа негује знање, науку, истрајност и неопходну одговорност. Спојили смо и усагласили нашу традицију и савремене европске и светске токове у образовању. Кроз школу је прошло хиљаде студената који су учећи постали врсни стручњаци спремни на све врсте професионалних изазова. Циљ нам је да одржимо и унапредимо статус водеће високе школе струковних студија из ове области на Балкану. Као доказ успешности квалитета је дозвола за рад Министарства просвете Републике Србије. Непрестано се трудимо да унапредимо наставу, желимо  да постанемо још бољи, да наши студенти стекну савремена знања, да нам се будући студенти придруже са задовољством, да бивши студенти остану у контакту са нама у циљу сталног иновирања свог знања и даље сарадње, да наши партнери и сарадници буду задовољни заједничким радом.

Ове године уписујемо 50. генерацију студената.


С поштовањем директор Високе техничке школе

струковних студија Звечан

др Милан Мишић, дипл.инж., професор
ОБАВЕШТЕЊА

[20-04-2016 12:50]

Обавештавају се студенти Специјалистичких студија да ће се II колоквијум из ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ (Исправљачи) одржати дана 27.04.2016.године у 13:00 часова.

[15-04-2016 10:50]

Обавештавају се студенти ЕНЕРГЕТИКЕ и МЕНАЏМЕНТА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ да ће дана 22.04.2016.године у 9:00 часова бити одржан II колоквијум из ЕЛЕКТРОНИКЕ(област ТРАНЗИСТОРИ).

[15-04-2016 08:40]

Резултати испита: Електричне машине и Електричне машине 1.

[28-03-2016 08:20]

Распоред полагања испита АПРИЛСКИ  рок 2016. год. за програме Енергетика и Менаџмент у електротехници.

[28-03-2016 08:21]

Распоред полагања испита АПРИЛСКИ рок 2016. год.за Специјалистичке струковне студије.

[28-03-2016 08:21]

Распоред полагања испита АПРИЛСКИ  рок 2016. год. за програме Инжењерска информатика, Менаџмент производње и Заштита од пожара.

[21-03-2016 08:00]

I КОЛОКВИЈУМ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ одржаће се 23.03.2016.год. у 13:00.

[16-03-2016 13:20]

Обавештавају се студенти IV семестра МЕНАЏМЕНТА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ и VI семестра ЕНЕРГЕТИКЕ, колоквијум из ЕЛЕКТРОНИКЕ ће се одржати 25.03.2016.године у 9:00 часова.

[21-01-2016 13:36]

Обавештавају се студенти да ће се испит из предмета Финансијски менаџмент одржати дана 26.01.2016.године са почетком у 13:00 часова.

Овера семестра и пријава за полагање испита на основним струковним студијама ѕа ЈАНУАРСКИ рок 2013. године је у пероду од 21.01.-24.01.2013.године.


Овера семестра и пријава за полагање испита на специјалистичким струковним студијама ѕа ЈАНУАРСКИ рок 2013. године је у пероду од 05.02.-08.02.2013.године.


ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ


Виша техничка школа је почела са радом давне 1961. године, на основу Одлуке Извршног већа АКМО бр.2671 од 10.07.1961. године у просторијама садашњег Факултета техничких наука у Косовској Митровици, а прву генерацију уписала 1967/1968. године. То је била једина школа те врсте на подручју Аутономне Покрајине Косова и Метохије, где су се на двогодишњем школовању образовали инжењери металуршког, хемијско-технолошког и рударског одсека. Након отварања Рударско-металуршког факултета, који је смештен у згради Више техничке школе, ова школа је 1974. године, измештена у нове просторије.


ЈАВНЕ НАБАВКЕ


 

На основу одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр:612-00-674/2011-04 од 08.07.2011 године, Виша техничка школа у Звечану је испунила законом предвиђене нормативе, чиме је стекла услов за упис студената на следећи студијски програм:

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРАДОЗВОЛА ЗА РАД И АКРЕДИТАЦИЈА>>>>>

На основу уверења Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр:612-00-1205/2006-04 од 30.04.2007 године, Висока техничка школа струковних студија у Звечану је испунила законом предвиђене нормативе, чиме је стекла услове за упис студената на следећим студијским програмима:

  • Менаџмент производње;
  • Инжењерска информатика;
  • Менаџмент у електротехници и
  • Енергетика.


Више о АКРЕДИТАЦИЈИ >>>>>

На основу дозволе за рад Министарства просвете и спорта Републике Србије бр: 612-00-451/2007-04 од 10.05.2007 године, Висока техничка школа струковних студија у Звечану стекла је услове и обавит ће упис студената у школску 2012./13. годину на следеће студијске програме: 


  • Менаџмент производње – 50 студената;
  • Инжењерска информатика – 50 студената;
  • Менаџмент у електротехници- 50 студената;
  • Енергетика – 50 студената и 
  • Заштита од пожара - 60 студената.


Више на следећем линку >>>>>Уверења о акредитацији специјалистичких студија

На основу Уверења о акредитацији студијског програма специјалистичких струковних студија, издатог од Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, бр.612-00-00870/2014-04 од 30.05.2014. године, Висока техничка школа струковних студија Звечан ће вршити упис кандидата на специјалистичке струковне студије-ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА.


На основу Уверења о акредитацији студијских програма специјалистичких струковних студија, издатих од Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, бр.612-00-605/2010-04 и бр.612-00-605/2010-04 од 27.08.2010. године, Висока техничка школа струковних студија Звечан ће вршити упис кандидата на специјалистичке струковне студије на студијским програмима: 

Менаџмен у производињи и ЕнергетикаНАПОМЕНА: За преглед .PDF докумената потребан је програм