use application\libs\Tools;

Наставно особље

др Урош Јакшић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

 

Контакт маил: uros.jaksic@akademijakm.edu.rs

 

др Драгољуб Матић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: dragoljub.matic@akademijakm.edu.rs

др Сања Марковић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: sanja.markovic@akademijakm.edu.rs

др Зорица Богићевић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: zorica.bogicevic@akademijakm.edu.rs

 

др Бојан Прлинчевић, професор струковних студија

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: bojan.prlincevic@akademijakm.edu.rs

др Данило Микић, виши предавач

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: danilo.mikic@akademijakm.edu.rs

мр Маријола Божовић, предавач

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: marijola.bozovic@akademijakm.edu.rs

 

др Милан Мишић, професор струковних студија

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: milan.misic@akademijakm.edu.rs

др Александра К. Арсић,професор струковних студија

 

Консултације: среда од 12:00-16:00

Контакт маил: aleksandra.kokicarsic@akademijakm.edu.rs

др Зоран Поповић, професор струковних студија

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: zoran.popovic@akademijakm.edu.rs

др Данијела Зубац, професор струковних студија

 

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: danijela.zubac@akademijakm.edu.rs

др Марко Пантић, виши предавач

 

Консултације: четвртком од 11:00-11:30

Контакт маил: marko.pantic@akademijakm.edu.rs

мр Ружа Марковић, предавач

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: ruza.markovic@akademijakm.edu.rs

мр Мартина Петковић, предавач

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: martina.petkovic@akademijakm.edu.rs

мр Драган Милосављевић, предавач

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: dragan.milosavljevic@akademijakm.edu.rs

мр Биљана Николић, предавач

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: biljana.nikolic@akademijakm.edu.rs

Јована Вилимоновић, наставник енглеског језика

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: jovana.vilimonovic@akademijakm.edu.rs

др Бојан Стојчетовић, професор струковних студија

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: bojan.stojcetovic@akademijakm.edu.rs

Бојана Милосављевић, наставник вештина

 

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: bojana.milosavljevic@akademijakm.edu.rs

Милан Томовић, сарадник у настави

 

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: milan.tomovic@akademijakm.edu.rs

Дaвид Рaдибрaтoвић, сарадник у настави

Консултације: уторком од 10:00-14:00

 

Контакт маил: david.radibratovic@akademijakm.edu.rs

Страхиња Ђуровић, сарадник у настави

Консултације: уторком од 10:00-14:00

 

Контакт маил: strahinja.djurovic@akademijakm.edu.rs