use application\libs\Tools;

Наставно особље

др Урош Јакшић, професор струковних студија

Директор школе


Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: u.jaksic@vts-zvecan.edu.rs

др Зорица Богићевић, професор струковних студија

Руководилац специјалистичких студија

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: z.bogicevic@vts-zvecan.edu.rs

др Данијела Зубац, професор струковних студија

Шеф студијских програма

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: d.zubac@vts-zvecan.edu.rs

др Бојан Прлинчевић, професор струковних студија

Шеф студијских програма

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: b.prlincevic@vts-zvecan.edu.rs

мр Маријола Божовић, предавач

Шеф студијског програма

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: m.bozovic@vts-zvecan.edu.rs

др Драгољуб Матић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: d.matic@vts-zvecan.edu.rs

др Милан Мишић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.misic@vts-zvecan.edu.rs

др Aлександра Кокић Aрсић, проф. струковних студ.

Консултације: средом од 12:00-16:00

Контакт маил: a.kokicarsic@vts-zvecan.edu.rs

др Зоран Поповић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: z.popovic@vts-zvecan.edu.rs

др Младен Радојковић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.radojkovic@vts-zvecan.edu.rs

др Сања Марковић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: s.markovic@vts-zvecan.edu.rs

др Марина Тошић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.tosic@vts-zvecan.edu.rs

др Александрар Ђорђевић, предавач

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: a.djordjevic@vts-zvecan.edu.rs

мр Ружа Марковић, предавач

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: r.markovic@vts-zvecan.edu.rs

Јована Вилимоновић, наставник енглеског језика

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: j.vilimonovic@vts-zvecan.edu.rs

Бојан Стојчетовић, наставник практичне наставе

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: b.stojcetovic@vts-zvecan.edu.rs

Бојана Милосављевић, сарадник у настави

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: b.milosavljevic@vts-zvecan.edu.rs

Милан Томовић, сарадник у настави

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.tomovic@vts-zvecan.edu.rs

Светлана Јокић, сарадник у настави

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: s.jokic@vts-zvecan.edu.rs

Сандра Петковић, сарадник у настави

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: s.petkovic@vts-zvecan.edu.rs

Срђан Ковачевић, систем инжењер

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: s.kovacevic@vts-zvecan.edu.rs

мр Мартина Петковић, предавач

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил:

Ана Тошковић, сарадник у настави

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил:

др Данило Микић, виши предавач

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: