use application\libs\Tools;

Наставно особље

др Урош Јакшић, професор струковних студија

Директор школе


Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: u.jaksic@vts-zvecan.edu.rs

др Драгољуб Матић, професор струковних студија

Помоћник директора за наставу

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: d.matic@vts-zvecan.edu.rs

др Сања Марковић, професор струковних студија

Помоћник директора за развој и сарадњу

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: s.markovic@vts-zvecan.edu.rs

др Зорица Богићевић, професор струковних студија

Руководилац специјалистичких студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: z.bogicevic@vts-zvecan.edu.rs

 

др Бојан Прлинчевић, професор струковних студија

Шеф студијских  програма

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: b.prlincevic@vts-zvecan.edu.rs

др Данило Микић, виши предавач

Шеф студијских  програма

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: d.mikic@vts-zvecan.edu.rs

мр Маријола Божовић, предавач

Шеф студијских  програма

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: m.bozovic@vts-zvecan.edu.rs

 

др Милан Мишић, професор струковних студија

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.misic@vts-zvecan.edu.rs

др Александра К. Арсић,професор струковних студија

 

Консултације: среда од 12:00-16:00

Контакт маил: a.kokicarsic@vts-zvecan.edu.rs

др Зоран Поповић, професор струковних студија

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: z.popovic@vts-zvecan.edu.rs

др Данијела Зубац, професор струковних студија

 

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: d.zubac@vts-zvecan.edu.rs

др Марко Пантић, виши предавач

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.pantic@vts-zvecan.edu.rs

мр Ружа Марковић, предавач

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: r.markovic@vts-zvecan.edu.rs

мр Мартина Петковић, предавач

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.petkovic@vts-zvecan.edu.rs

мр Драган Милосављевић, предавач

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: d.milosavljevic@vts-zvecan.edu.rs

мр Биљана Николић, предавач

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: b.nikolic@vts-zvecan.edu.rs

Јована Вилимоновић, наставник енглеског језика

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: j.vilimonovic@vts-zvecan.edu.rs

Бојан Стојчетовић, наставник пректичне наставе

 

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: b.stojcetovic@vts-zvecan.edu.rs

Бојана Милосављевић, наставник вештина

 

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: b.milosavljevic@vts-zvecan.edu.rs

Милан Томовић, сарадник у настави

 

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил: m.tomovic@vts-zvecan.edu.rs

Ана Тошковић, сарадник у настави

 

Консултације: среда од 11:00-13:00

Контакт маил:anatoskovic.vtss@gmail.com