use application\libs\Tools;

Наставно особље

др Милан Мишић проф, директор


Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.misic@vts-zvecan.edu.rs

др Зоран Поповић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: z.popovic@vts-zvecan.edu.rs

мр Ружа Марковић проф. професор струковних студија

Консултације: средом од 10:00-14:00

Контакт маил: r.markovic@vts-zvecan.edu.rs

др Младен Радојковић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.radojkovic@vts-zvecan.edu.rs

др Драгољуб Матић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 08:00-12:00

Контакт маил: d.matic@vts-zvecan.edu.rs

др Александра Кокић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: a.kokic@vts-zvecan.edu.rs

др Марина Тошић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.tosic@vts-zvecan.edu.rs

др Бојан Јовановић, предавач

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: b.jovanovic@vts-zvecan.edu.rs

др Сања Марковић, професор струковних студија

Консултације: средом од 12:00-16:00

Контакт маил: s.markovic@vts-zvecan.edu.rs

др Данијела Зубац, Шеф студијских програма

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: d.zubac@vts-zvecan.edu.rs

др Урош Јакшић, Шеф студијских програма

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: u.jaksic@vts-zvecan.edu.rs

мр Сретен Стојиљковић, предавач

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: s.stojiljkovic@vts-zvecan.edu.rs

мр Радиша Живковић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: r.zivkovic@vts-zvecan.edu.rs

мр Стојадинка Јакшић, предавач

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: s.jaksic@vts-zvecan.edu.rs

др Зорица Богићевић, Шеф студијских програма

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: z.bogicevic@vts-zvecan.edu.rs

мр Маријола Божовић, предавач

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: m.bozovic@vts-zvecan.edu.rs

Јована Вилимоновић, наставник страног језика

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: j.vilimonovic@vts-zvecan.edu.rs

др Бојан Прлинчевић, професор струковних студија

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: b.prlincevic@vts-zvecan.edu.rs

Бојан Стојчетовић, наставник практичне наставе

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: b.stojcetovic@vts-zvecan.edu.rs

Бојана Милосављевић, сарадник у настави

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: b.milosavljevic@vts-zvecan.edu.rs

Сандра Петковић, сарадник у настави

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: s.misic@vts-zvecan.edu.rs

Владан Мишић, наставник практичне наставе

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: v.misic@vts-zvecan.edu.rs

Срђан Ковачевић, систем инжењер

Консултације: уторком од 10:00-14:00

Контакт маил: s.kovacevic@vts-zvecan.edu.rs