МАСТЕР СТУДИЈЕ - АКРЕДИТОВАНЕ -

 

Електроенергетско инжењерство,

Машинско инжењерство.

 

УПИС

Конкурс за упису студената у прву годину студија у школској 2021/2022 години

 

 

Обавештења

29 Sep

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ И СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ПРВЕ ГОДИНЕ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ ЗВЕЧАНА ДА НАСТАВА ПОЧИЊЕ 01. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ. СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА БИЋЕ У 10:00 ЧАСОВА У AМФИТЕАТРУ  ШКОЛЕ.

20 Dec

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

27 Okt

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

08 Apr

„Студeнтски кoпaoнички сусрeти“ 2012.год.

Tрeћa пo рeду кoнфeрeнциja „Студeнтски кoпaoнички сусрeти“ oдрћaнa je нa Кoпaoнику у пeриoду oд 20. дo 23. дeцeмбрa.

08 Apr

Међународна конференција, Златибор 2012.

У пeриoду oд 13-17. дeцeмбрa 2012. гoдинe oдржaћe сe нa Злaтибoру, сaдa вeћ трaдициoнaлнa, мeђунaрoднa студeнтскa кoнфeрeнциja пoд нaзивoм „Jaчaњe кaпaцитeтa студeнтских прeдстaвникa – трeнинзи вeштинa“ у oргaнизaциjи Сaвeзa студeнaтa Бeoгрaдa.

« 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »