Основне струковне студије Студијски програм: Енергетика, Менаџмент у електротехници