Основне струковне студије Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ и ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА