Основне струковне студије Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ, ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА и ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА