Основне струковне студије, студијски програм: Менаџмент производње и Енергетика