Основне струковне студије Студијски програм: Менаџмент производње и Инжењерска информатика