Основне струковне студије, студијски програм:Енергетика