Основне струковне студије, студијски програми: Енергетика и Мултимедијалне технологије