Студијски програм :Енергетика и Менаџмент у електротехници