use application\libs\Tools;

Nastavno osoblje

dr Uroš Jakšić, profesor strukovnih studija

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

 

Kontakt mail: uros.jaksic@akademijakm.edu.rs

 

dr Sanja Marković, profesor strukovnih studija

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: sanja.markovic@akademijakm.edu.rs

dr Žorica Bogićević, profesor strukovnih studija

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: zorica.bogicevic@akademijakm.edu.rs

 

dr Bojan Prlinčević, profesor strukovnih studija

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: bojan.prlincevic@akademijakm.edu.rs

dr Marijola Bozović, profesor strukovnih studija

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: marijola.bozovic@akademijakm.edu.rs

 

dr Milan Mišić, profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: milan.misic@akademijakm.edu.rs

dr Aleksandra K. Arsić,profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: sreda od 12:00-16:00

Kontakt mail: aleksandra.kokicarsic@akademijakm.edu.rs

dr Žoran Popović, profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: zoran.popovic@akademijakm.edu.rs

dr Danijela Žubac, profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: danijela.zubac@akademijakm.edu.rs

dr Andreja Stefanović, predavač

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: andreja.stefanovic@akademijakm.edu.rs

dr Martina Petković, profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: martina.petkovic@akademijakm.edu.rs

mr Dragan Milosavljević, predavač

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: dragan.milosavljevic@akademijakm.edu.rs

mr Biljana Nikolić, predavač

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: biljana.nikolic@akademijakm.edu.rs

Jovana Vilimonović, nastavnik engleskog jezika

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: jovana.vilimonovic@akademijakm.edu.rs

dr Bojan Stojčetović, profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: bojan.stojcetovic@akademijakm.edu.rs

dr Bojana Milosavljević, viši predavač

 

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: bojana.milosavljevic@akademijakm.edu.rs

Milan Tomović, asistent

 

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: milan.tomovic@akademijakm.edu.rs

Strahinja Đurović, saradnik u nastavi

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00


Kontakt mail: strahinja.djurovic@akademijakm.edu.rs

Ivan Šarkoćević, saradnik u nastavi

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00


Kontakt mail: ivan.sarkocevic@akademijakm.edu.rs

Anđela Vasović, saradnik u nastavi

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00


Kontakt mail: andjela.bascarevic@akademijakm.edu.rs

mr Gradimirka Popović, predavač

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

 

Kontakt mailgradimirka.popovic@akademijakm.edu.rs