use application\libs\Tools;

Nastavno osoblje

dr Uroš Jakšić, profesor strukovnih studija

Direktor škole


Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: u.jaksic@vts-zvecan.edu.rs

dr Dragoljub Matić, profesor strukovnih studija

Pomoćnik direktora za nastavu

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: d.matic@vts-zvecan.edu.rs

dr Sanja Marković, profesor strukovnih studija

Pomoćnik direktora za razvoj i saradnju

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: s.markovic@vts-zvecan.edu.rs

dr Žorica Bogićević, profesor strukovnih studija

Rukovodilac specijalističkih studija

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: z.bogicevic@vts-zvecan.edu.rs

 

dr Bojan Prlinčević, profesor strukovnih studija

Šef studijskih  programa

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: b.prlincevic@vts-zvecan.edu.rs

dr Danilo Mikić, viši predavač

Šef studijskih  programa

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: d.mikic@vts-zvecan.edu.rs

mr Marijola Bozović, predavač

Šef studijskih  programa

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: m.bozovic@vts-zvecan.edu.rs

 

dr Milan Mišić, profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: m.misic@vts-zvecan.edu.rs

dr Aleksandra K. Arsić,profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: sreda od 12:00-16:00

Kontakt mail: a.kokicarsic@vts-zvecan.edu.rs

dr Žoran Popović, profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: z.popovic@vts-zvecan.edu.rs

dr Danijela Žubac, profesor strukovnih studija

 

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: d.zubac@vts-zvecan.edu.rs

dr Marko Pantić, viši predavač

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: m.pantic@vts-zvecan.edu.rs

mr Ruza Marković, predavač

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: r.markovic@vts-zvecan.edu.rs

mr Martina Petković, predavač

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: m.petkovic@vts-zvecan.edu.rs

mr Dragan Milosavljević, predavač

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: d.milosavljevic@vts-zvecan.edu.rs

mr Biljana Nikolić, predavač

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: b.nikolic@vts-zvecan.edu.rs

Jovana Vilimonović, nastavnik engleskog jezika

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: j.vilimonovic@vts-zvecan.edu.rs

Bojan Stojčetović, nastavnik prektične nastave

 

Konsultacije: utorkom od 10:00-14:00

Kontakt mail: b.stojcetovic@vts-zvecan.edu.rs

Bojana Milosavljević, nastavnik veština

 

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: b.milosavljevic@vts-zvecan.edu.rs

Milan Tomović, saradnik u nastavi

 

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail: m.tomovic@vts-zvecan.edu.rs

Ana Tošković, saradnik u nastavi

 

Konsultacije: sreda od 11:00-13:00

Kontakt mail:anatoskovic.vtss@gmail.com